FÓGRA MAIDIR LE REIFREANN A THÓGÁIL

Tá fógra á thabhairt leis seo go dtógfar reifreann ar an togra atá san Bille seo.

An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018

Féadfar an Bille a fheiceáil ag www.oireachtas.ie

Déanfar an vótaíocht ar an 25ú lá de Bealtaine 2018, idir 07.00 a chlog ar maidin agus 10.00 a chlog sa tráthnóna.

Arna eisiúint ag an Cheann Comhairimh Áitiúil, Brídín Uí Chonceanainn.

Dáilcheantracha: An Mhí Thoir agus An Mhí Thiar

NOTICE OF THE TAKING OF A REFERENDUM

Notice is hereby given that a referendum will be taken on the proposal contained in this Bill.

Thirty-sixth Amendment of the Constitution Bill 2018

The Bill may be viewed at www.oireachtas.ie

The poll will be held on the 25th day of May 2018, between the hours of 07.00 a.m. and 10.00 p.m.

Issued by the Local Returning Officer, Brídín Concannon.

Constituencies: Meath East & Meath West

Details of the Polling Places which will be used for the Referendum on May 25th 2018 can be obtained by clicking on the following links.

REFERENDUM
THIRTY-SIXTH AMENDMENT OF THE CONSTITUTION BILL 2018
FRIDAY 25 MAY 2018

Polling Stations Open: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.

ARE YOU ON THE REGISTER OF ELECTORS?

You can check at your City, County or City and County Council’s offices and on-line at www.checktheregister.ie

If not, there is time to apply for inclusion in the Supplement in order to vote at the referendum.

The referendum will take place on Friday 25 May 2018.