This message sets out the candidates for the Dáil Election for the Constituency of Meath East in the order in which they appear on the ballot paper. If you wish to hear this information in the English language, press ‘1’ now. If you wish to hear this information in the Irish language, press ‘2’ now.

If you are a vision impaired voter wishing to vote in secret, ask the Presiding Officer at your polling station to attach a ballot paper template to your ballot paper. Raised numbering and braille on the template guides you to the relevant openings that correspond to the candidates on the ballot paper.

1. The candidate corresponding to Number 1 on the ballot paper template is BONNER - NON PARTY. Joe Bonner, of Milltown Road, Donaghmore, Ashbourne, Co. Meath, Network Designer.

2. The candidate corresponding to Number 2 on the ballot paper template is BYRNE - FIANNA FÁIL. Thomas Byrne, of 42 The Boulevard, Grange Rath, Colpe, Co. Meath, Public Representative.

3. The candidate corresponding to Number 3 on the ballot paper template is DOHERTY - FINE GAEL. Regina Doherty, of 2 Glebe Park, Ratoath, Co. Meath, Public Representative.

4. The candidate corresponding to Number 4 on the ballot paper template is GERAGHTY-SMITH - FIANNA FÁIL. Deirdre Geraghty-Smith, of 20 Steeplechase Hill, Ratoath, Co. Meath, Public Representative.

5. The candidate corresponding to Number 5 on the ballot paper template is HOEY - THE LABOUR PARTY. Annie Hoey, of Woodlands, Beamore, Drogheda, Co. Meath, Public Representative.

6. The candidate corresponding to Number 6 on the ballot paper template is KEEGAN - SOLIDARITY – PEOPLE BEFORE PROFIT. Andrew Keegan, of 26 Shanliss Road, Santry, Dublin 9, Construction Tutor.

7. The candidate corresponding to Number 7 on the ballot paper template is KEOGAN - NON PARTY. Sharon Keogan, of Main Street, Duleek, Co. Meath, County Councillor.

8. The candidate corresponding to Number 8 on the ballot paper template is MCCABE - GREEN PARTY/ COMHAONTAS GLAS. Seán McCabe, of Annagor, Bellewstown, Co. Meath, Climate Policy Specialist.

9. The candidate corresponding to Number 9 on the ballot paper template is MCDONAGH - THE WORKERS' PARTY. Seamus McDonagh, of 76 Cherry Hill Court, Kells, Co. Meath, Retired.

10. The candidate corresponding to Number 10 on the ballot paper template is MCENTEE - FINE GAEL. Helen McEntee, of 33 Castlehill, Slane, Co. Meath, TD.

11. The candidate corresponding to Number 11 on the ballot paper template is O’ROURKE - SINN FÉIN. Darren O’Rourke, of Kate’s Cottage, Oberstown, Tara, Co. Meath, Public Representative.

12. The candidate corresponding to Number 12 on the ballot paper template is TÓIBÍN – AONTÚ. Emer Tóibín, of Bánóg, Gerrardstown, Garlow Cross, Navan, Co. Meath, County Councillor.

Write ‘1’ in the opening on the template that corresponds to the candidate of your first choice; write ‘2’ in the opening that corresponds to the candidate of your second choice, and so on.

You can familiarise yourself with the candidates on the ballot paper by contacting this number as often as you wish in advance of polling day. You can also use your mobile phone in the polling station centre on polling day to access this information.

Details of the candidates can also be viewed on the Notice of Poll on the website of the Meath County Returning Officer at www.meathreturningofficer.com.

This message will now repeat itself.


 Leagtar amach sa teachtaireacht seo na hiarrthóirí atá ag seasamh i dToghchán don Dáil ar an 8ú la de Feabhra 2020 san ord a bheidh siad ar an bpáipéar ballóide. Más mian leat éisteacht leis an eolas seo i mBéarla, brúigh uimhir a '1' anois le do thoil. Más mian leat éisteacht leis an eolas seo i nGaeilge, brúigh uimhir a '2' anois le do thoil.

Más vótálaí lagamhairc thú atá ag iarraidh vóta a chaitheamh faoi rún, iarr ar an Oifigeach i gCeannas san ionad vótála teimpléad páipéir ballóide a cheangal le do pháipéar ballóide. Treoróidh an t-uimhriú ardaithe agus an Braille ar an teimpléad thú chuig na spásanna cuí a fhreagraíonn do na hiarrthóirí ar an bpáipéar ballóide.

1. Is é BONNER - NON PARTY. Joe Bonner, of Milltown Road, Donaghmore, Ashbourne, Co. Meath, Network Designer an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 1 ar an teimpléad páipéir ballóide.

2. Is é BYRNE - FIANNA FÁIL. Thomas Byrne, of 42 The Boulevard, Grange Rath, Colpe, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 2 ar an teimpléad páipéir ballóide.

3. Is é DOHERTY - FINE GAEL. Regina Doherty, of 2 Glebe Park, Ratoath, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 3 ar an teimpléad páipéir ballóide.

4. Is é GERAGHTY-SMITH - FIANNA FÁIL. Deirdre Geraghty-Smith, of 20 Steeplechase Hill, Ratoath, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 4 ar an teimpléad páipéir ballóide.

5. Is é HOEY - THE LABOUR PARTY. Annie Hoey, of Woodlands, Beamore, Drogheda, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 5 ar an teimpléad páipéir ballóide.

6. Is é KEEGAN - SOLIDARITY – PEOPLE BEFORE PROFIT. Andrew Keegan, of 26 Shanliss Road, Santry, Dublin 9, Construction Tutor an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 6 ar an teimpléad páipéir ballóide.

7. Is é KEOGAN - NON PARTY. Sharon Keogan, of Main Street, Duleek, Co. Meath, County Councillor an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 7 ar an teimpléad páipéir ballóide.

8. Is é MCCABE - GREEN PARTY/ COMHAONTAS GLAS. Seán McCabe, of Annagor, Bellewstown, Co. Meath, Climate Policy Specialist an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 8 ar an teimpléad páipéir ballóide.

9. Is é MCDONAGH - THE WORKERS' PARTY. Seamus McDonagh, of 76 Cherry Hill Court, Kells, Co. Meath, Retired an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 9 ar an teimpléad páipéir ballóide.

10. Is é MCENTEE - FINE GAEL. Helen McEntee, of 33 Castlehill, Slane, Co. Meath, TD an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 9 ar an teimpléad páipéir ballóide.

11. Is é O’ROURKE - SINN FÉIN. Darren O’Rourke, of Kate’s Cottage, Oberstown, Tara, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 9 ar an teimpléad páipéir ballóide.

12. Is é TÓIBÍN – AONTÚ. Emer Tóibín, of Bánóg, Gerrardstown, Garlow Cross, Navan, Co. Meath, County Councillor.an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 9 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Scríobh uimhir a '1' sa bhosca ar an teimpléad atá ag comhfhreagairt don iarrthóir arb é do chéad rogha é; scríobh uimhir a '2' sa bhosca atá ag comhfhreagairt don iarrthóir arb é do dhara rogha é, agus mar sin de.

Is féidir leat eolas a chur ar na hiarrthóirí atá ar an bpáipéar ballóide trí ghlaoch ar an uimhir seo a mhinice agus is mian leat roimh lá na vótála. Is féidir leat d’fhón póca a úsáid san ionad vótála ar lá na vótála chun teacht ar an eolas seo.

Is féidir teacht ar shonraí faoi na hiarrthóirí ar an leathanach ‘Fógra maidir le Vótaíocht’ ar láithreán gréasáin Cheann Comhairimh Thoghchán don Dáil ag www.meathreturningofficer.com. Anois casfar an teachtaireacht seo arís.