This message sets out the candidates for the Dáil Election for the Constituency of Meath West in the order in which they appear on the ballot paper.   If you wish to hear this information in the English language, press ‘1’ now.  If you wish to hear this information in the Irish language, press ‘2’ now.

If you are a vision impaired voter wishing to vote in secret, ask the Presiding Officer at your polling station to attach a ballot paper template to your ballot paper.   Raised numbering and braille on the template guides you to the relevant openings that correspond to the candidates on the ballot paper.

1.    The candidate corresponding to Number 1 on the ballot paper template is CASSELLS – FIANNA FÁIL. Shane Cassells of 52 Oakleigh, Navan, Co.  Meath, Public Representative.

2.    The candidate corresponding to Number 2 on the ballot paper template is ENGLISH - FINE GAEL. Damien English, of Castlemartin, Navan, Co.  Meath, Public Representative.

3.    The candidate corresponding to Number 3 on the ballot paper template is FRENCH - FINE GAEL. Noel French of 10 Kells Road, Trim, Co. Meath, Public Representative.

4.    The candidate corresponding to Number 4 on the ballot paper template is GUIRKE – SINN FÉIN. Johnny Guirke of Dromone, Oldcastle, Co. Meath, Public Representative.

5.    The candidate corresponding to Number 5 on the ballot paper template is MALONE – RENUA. John Malone of Railway Cottage, Liss, Oldcastle, Co. Meath, Businessman.

6.    The candidate corresponding to Number 6 on the ballot paper template is MCMENAMIN - GREEN PARTY/COMHAONTAS GLAS. Séamus McMenamin of 12 The Lawn, Athlumney Abbey, Navan, Co. Meath, General Practitioner.

7.    The candidate corresponding to Number 7 on the ballot paper template is MOORE – SOCIAL DEMOCRATS. Ronan Moore of The Old Church, Laracor, Trim, Co. Meath, Teacher.

8.    The candidate corresponding to Number 8 on the ballot paper template is REILLY – FINE GAEL, 36 Bective Place, Kells, Co. Meath. Public Representative.

9.    The candidate corresponding to Number 9 on the ballot paper template is Tóibín – AONTÚ. Peadar Tóibín of 7 Kilcairn Heights, Navan, Co. Meath, Public Representative.

Write ‘1’ in the opening on the template that corresponds to the candidate of your first choice; write ‘2’ in the opening that corresponds to the candidate of your second choice, and so on.

You can familiarise yourself with the candidates on the ballot paper by contacting this number as often as you wish in advance of polling day. You can also use your mobile phone in the polling station centre on polling day to access this information.

Details of the candidates can also be viewed on the Notice of Poll on the website of the Meath County Returning Officer at www.meathreturningofficer.com.

This message will now repeat itself.Leagtar amach sa teachtaireacht seo na hiarrthóirí atá ag seasamh i dToghchán don Dáil ar an 8ú la de Feabhra 2020 san ord a bheidh siad ar an bpáipéar ballóide. Más mian leat éisteacht leis an eolas seo i mBéarla, brúigh uimhir a '1' anois le do thoil. Más mian leat éisteacht leis an eolas seo i nGaeilge, brúigh uimhir a '2' anois le do thoil.

Más vótálaí lagamhairc thú atá ag iarraidh vóta a chaitheamh faoi rún, iarr ar an Oifigeach i gCeannas san ionad vótála teimpléad páipéir ballóide a cheangal le do pháipéar ballóide. Treoróidh an t-uimhriú ardaithe agus an Braille ar an teimpléad thú chuig na spásanna cuí a fhreagraíonn do na hiarrthóirí ar an bpáipéar ballóide.

1.    Is é CASSELLS - FIANNA FÁIL. Shane Cassells, 52 Oakleigh, Navan, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 1 ar an teimpléad páipéir ballóide.

2.    Is é ENGLISH - FINE GAEL. Damien English, Castlemartin, Navan, Co.  Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 2 ar an teimpléad páipéir ballóide.

3.    Is é FRENCH - FINE GAEL. Noel French, 10 Kells Road, Trim, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 3 ar an teimpléad páipéir ballóide.

4.    Is é GUIRKE – SINN FÉIN. Johnny Guirke, Dromone, Oldcastle, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 4 ar an teimpléad páipéir ballóide.

5.    Is é MALONE – RENUA. John Malone Railway Cottage, Liss, Oldcastle, Co. Meath, Businessman an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 5 ar an teimpléad páipéir ballóide.

6.    Is é MCMENAMIN - GREEN PARTY/COMHAONTAS GLAS. Séamus McMenamin of 12 The Lawn, Athlumney Abbey, Navan, Co. Meath, General Practitioner an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 6 ar an teimpléad páipéir ballóide.

7.    Is é MOORE – SOCIAL DEMOCRATS. Ronan Moore, The Old Church, Laracor, Trim, Co. Meath, Teacher an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 7 ar an teimpléad páipéir ballóide. 

8.    Is é REILLY – FINE GAEL, 36 Bective Place, Kells, Co. Meath. Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 8 ar an teimpléad páipéir ballóide.

9.    Is é is Tóibín – AONTÚ. Peadar Tóibín, 7 Kilcairn Heights, Navan, Co. Meath, Public Representative an t-iarrthóir atá ag comhfhreagairt d’Uimhir 9 ar an teimpléad páipéir ballóide.

Scríobh uimhir a '1' sa bhosca ar an teimpléad atá ag comhfhreagairt don iarrthóir arb é do chéad rogha é; scríobh uimhir a '2' sa bhosca atá ag comhfhreagairt don iarrthóir arb é do dhara rogha é, agus mar sin de.

Is féidir leat eolas a chur ar na hiarrthóirí atá ar an bpáipéar ballóide trí ghlaoch ar an uimhir seo a mhinice agus is mian leat roimh lá na vótála. Is féidir leat d’fhón póca a úsáid san ionad vótála ar lá na vótála chun teacht ar an eolas seo.

Is féidir teacht ar shonraí faoi na hiarrthóirí ar an leathanach ‘Fógra maidir le Vótaíocht’ ar láithreán gréasáin Cheann Comhairimh Thoghchán don Dáil ag www.meathreturningofficer.com.  Anois casfar an teachtaireacht seo arís.